items
Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

| 來好台灣生活誌 |

別再叫我客家花布-台灣花布歷史3分鐘搞懂!

2021/10/20

說到客家花布,你會想到什麼?是鄉下阿嬤床上的那厚重的棉被?是台灣庶民意象?還是「俗氣」、「不登大雅之堂」的代名詞?這一塊客家花布、或者是更政治正確的名稱--「台灣花布」,代表著許多台灣人的集體回憶。但你有想過,台灣花布文化,以及它上面的圖樣,是怎麼…(繼續閱讀)

那些年,我們最熟係的茄芷袋

2020/10/08

偶爾經過街上的五金行或柑仔店時,會看到它被一串串的掛在門外;逛菜市場則有機會看到它被阿嬤鋪在地上放蕃薯;也可能在瓦斯行阿伯的雄獅125握把上發現它的蹤影。它,是一個最能夠代表台灣的袋子—茄芷袋...(繼續閱讀)